Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej przy współudziale Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti ogłasza konkurs fotograficzny na temat "ZAWODY RZEMIEŚLNICZE". Patronat medialny nad konkursem obejmie Super Tydzień Chełmski oraz Radio BON TON. Konkurs ma charakter otwarty. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2015r. Prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.